Pirkimo taisyklės

  1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – TAURUS JEWELS / DP Studija, UAB, buveinės adresas  Etmonų g. 4, LT-01305, Vilnius, Lietuva. Juridinio asmens kodas 302585819, PVM mokėtojo kodas LT-100005893819.

Klausimais, susijusiais pirkimo klausimais,  siūlome kreipti: El. paštu info@taurusjewels.com telefonu: +370 61421433.

1.2. Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti tinklalapyje adresu www.taurusjewels.com .

1.4. Pirkėjas – asmuo, užsisakantis arba įsigyjantis prekių Elektroninėje parduotuvėje.

1.5. Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

1.6. Asmens duomenys – Pirkėjo duomenys, nurodyti Privatumo politikoje.

1.7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės nuostatos dėl Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo ir kitų su tuo susijusių aspektų, naudojantis šia elektronine parduotuve.

1.8. Taisyklės – šios pirkimo taisyklės, kuriose aprašomos nuostatos, susijusios su prekių įsigijimu Elektroninėje parduotuvėje.

1.9. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Elektroninėje parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama sąskaita, kurioje saugomi jo pateikti asmens duomenys ir duomenys apie užsakymus Elektroninėje parduotuvėje. 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra teisinis dokumentas, kurio privalo laikytis Pirkėjas ir Pardavėjas. Taisyklėse numatytos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, kitos pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos ir su pirkimu Elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Prieš užsakant prekes Elektroninėje parduotuvėje rekomenduojame atidžiai perskaityti Taisykles ir Privatumo politiką bei įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Jei nesutinkate su Taisyklių ir (ar) Privatumo politikos nuostatomis, neturėtumėte naudotis Elektronine parduotuve.

2.2. Pirkti Elektroninėje parduotuvėje turi teisę: – veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 

2.3. Pateikdamas užsakymą šioje Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje.

2.4. Elektroninėje parduotuvėje pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, susipažinęs su Taisyklėmis, pateikia prekės (-ių) užsakymą ir už jį apmoka, išskyrus atvejus, kai pasirenkamas atsiskaitymas prekės pristatymo metu. Jeigu pasirenkamas atsiskaitymas prekės pristatymo metu, pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, susipažinęs su Taisyklėmis, pateikia prekės (-ių) užsakymą. Pirkėjui pasirinkus už prekes apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento. 

2.5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims prisijungimo duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus ir dėl to kylančias pasekmes.

2.6. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

2.7. Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės yra rankų darbo gaminiai, jie pagaminti naudojant natūralias medžiagas. Kai kurios savybės: akmenų atspalvis, metalo ruoželių variacijos nelaikomi defektais ar trūkumais. Gaminant prekes atrenkamos tik aukštos kokybės medžiagos, tačiau natūralios jų savybės yra neišvengiamos ir turėtų būti priimamos kaip prekės individualios išvaizdos dalis.

2.8. Internetinėje parduotuvėje pristatomų prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Tai nėra laikoma prekės nekokybiškumu ar neatitikimu prekės aprašymui.

  1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties

3.1. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas”, reglamentuoja Civilinio kodekso 6.362 straipsnis bei „Mažmeninės prekybos taisyklės” numato, kad kai kurios kokybiškos prekės gali būti grąžinamos tik su pardavėjo sutikimu: perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus ir jų dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 7101-7116, 7118);

3.2. Norint pakeisti kokybės reikalavimus neatitinkančią prekę, reikia per 14 darbo dienų nuo prekės gavimo dienos ją pristatyti originaliame įpakavime, bei Pirkėjo raštišku prašymu.  Prašyme turi būti nurodyta: vardas; pavardė; adresas; telefono numeris; El. paštas; grąžinimo priežastis ir Pirkėjo banko sąskaitos numeris, pinigų grąžinimui atlikti. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis. Pirkėjas privalo nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pateikė Pardavėjui prašymą dėl prekių pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo, išsiųsti prekes atgal Pardavėjui.

3.3.  Pardavėjas turi teisę nevykdyti pinigų grąžinimo procedūros tol, kol negaus grąžinamos prekės arba įrodymo, kad Pirkėjas išsiuntė grąžinamą prekę. Visas išlaidas (pašto, muitinės ir kt.), susijusias su grąžinamos prekės siuntimu aptariamos atskiru susitarimu.

3.4. Grąžinimo būdai

Klientas gali grąžinti prekes Pardavėjo parduotuvėse,  siųsdamas jas per kurjerius DPD ar UPS priklausomai nuo šalies.  Prekės turi būti originalioje pakuotėje, nepažeistos.

3.5. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas. Taip pat Pirkėjas įsipareigoja atlyginti išlaidas, kurias padengti reikalauja kurjeris, kai Pirkėjas prekių nepriima su kurjeriu sutartu laiku.

3.6. Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

3.7. Kilus problemų dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pirkėjas gali kreiptis elektroninio pašto adresu arba telefonu. Taip pat Pirkėjas turi galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo platformoje adresu ec.europa.eur/odr/.

  1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Elektroninėje parduotuvėje skelbiamos sąlygos.

4.2. Jeigu Pirkėjas apmoka už prekes, tačiau su juo nepavyksta susisiekti per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, Pirkėjo užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal Pardavėjui.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

4.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kokią prekę iš Elektroninės parduotuvės ir pašalinti arba pakeisti bet kokią informaciją Elektroninėje svetainėje. Pardavėjas deda maksimalias pastangas, kad būtų įvykdytas kiekvieno Pirkėjo užsakymas, tačiau gali pasitaikyti išimtinių aplinkybių, kurios verčia atsisakyti užsakymo išsiuntus užsakymo patvirtinimą (pvz., Pirkėjo užsakymo vykdymo metu paaiškėja, kad prekė nekokybiška).

4.5. Pirkėjui nusprendus atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties ir apie tai informavus Pardavėją Taisyklių 3 skyriuje numatyta tvarka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtą sumą Taisyklių 3 skyriuje numatyta tvarka.

  1. UŽSAKYMAS

 5.1. Prekės kaina, nurodyta Elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu yra galutinė, ir galioja tiek Pirkėjui, tiek Pardavėjui, išskyrus akivaizdžius klaidos atvejus. Jeigu Pardavėjas nustatys, kad bet kurių Pirkėjo užsakytų prekių kaina yra neteisinga, Pardavėjas kaip įmanoma greičiau apie tai informuos Pirkėją ir Pirkėjui bus suteikta galimybė patvirtinti užsakymą su teisinga kaina arba galimybė užsakymą atšaukti. Jei Pardavėjas negalės susisiekti su Pirkėju, užsakymas bus laikomas anuliuotu ir visos Pirkėjo sumokėtos sumos bus grąžintos Pirkėjui. Kainos gali keistis bet kuriuo metu, tačiau išskyrus aukščiau nurodytas aplinkybes, kainos pokyčiai neturės įtakos užsakymams, kuriems Pardavėjas išsiuntė užsakymo patvirtinimą. Kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, į kainą įtraukiant PVM. Prekės kaina padidėja pridėjus Prekės pristatymo išlaidas, kurios priklauso nuo pasirinkto pristatymo ir mokėjimo būdų.

5.2. Užsakymo patvirtinimas Pirkėjui bus pateiktas Pirkėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu užsakymo patvirtinimo momentu.

  1. KAINA IR APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

6.1. Už prekes atsiskaitoma mokėjimo kortele (Visa, Maestro arba Mastercard) arba elektronine bankininkyste arba atliekant tiesioginį pavedimą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik Pirkėjui apmokėjus už užsakymą bus formuojamas prekių užsakymas. 

6.3. Gavus Pirkėjo užsakymą, bus atliekamas Pirkėjo kortelės autorizavimas tam, kad būtų įsitikinta, jog mokėjimo kortelėje yra pakankamai lėšų atlikti mokėjimo operacijai.

6.4. Paspausdamas mygtuką „Mokėti“ užsakymo tvirtinimo metu Pirkėjas patvirtina, kad mokėjimo kortelė yra jo.

6.5. Mokėjimo kortelės yra patikrinamos ir autorizuojamos mokėjimo kortelę išdavusio subjekto, tačiau, jei jis neautorizuoja mokėjimo, Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokį vėlavimą ar nepavykusį pristatymą.

6.6. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas pateiks sąskaitą elektronine forma.

  1. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

7.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, pasirenka prekių pristatymo būdą ir pateikia tikslų prekių pristatymo adresą.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.3. Šioje Elektroninėje parduotuvėje siūlomos prekės gali būti pristatomos ES šalyse. Visame pasaulyje atskiru susitarimu.

7.4. Pristatymo būdai ir kaina:

 Pristatymas  Lietuvoje yra NEMOKAMAS. SIunčiame per DPD kurjerį.

Pristatymas į ES šalis yra NEMOKAMAS. Siunčiame per UPS kurjerį.

Į kitas pasaulio šalis atskiru susitarimu. Siunčiame per UPS kurjerį.

 Juvelyrinis dirbinys bus pagamintas ir išsiųstas per 2-3 savaites.

Jei papuošalą turime jau pagamintą, išsiųsime per 1-2 darbo dienas.

Susisiekite su mumis dėl papildomos informacijos El. paštu info@taurusjewels.com 

 Dėl SKUBAUS užsakymo, prašome susisiekti su mumis El. paštu info@taurusjewels.com

7.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo ar Kurjerio priklausančių aplinkybių.

7.6. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad perduota siunta yra tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente, kai prekes pristato kurjeris – surašyti pakuotės pažeidimų aktą, bei apie tai informuoti Pardavėją. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę. Pirkėjai, siuntas atsiėmę siuntų savitarnos terminaluose ir pastebėję neatitikimus, apie tai privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

  1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi Privatumo politikoje (LINK) nurodyta tvarka ir sąlygomis.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Pardavėjas turi teisę dėl svarbių priežasčių (teisės aktų pakeitimų, su paslaugų teikimu susijusių pakeitimų ir kt.) pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles ir kitus, su šiomis Taisyklėmis susijusius, dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Elektroninėje parduotuvėje dienos ir taikomi tik tiems užsakymams, kuriuos Pirkėjas atlieka po Taisyklių pakeitimo. Apie Taisyklių pakeitimus Pardavėjas informuos Pirkėją pateikdamas informaciją Elektroninėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Elektronine parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

9.2. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

9.3. Visos autorinės teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Elektroninės parduotuvės tekstinį ar grafinį turinį priklauso Pardavėjui. Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo naudoti ar platinti Elektroninės parduotuvės turinį.

9.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

9.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.6. Šia Elektronine parduotuve besinaudojantys asmenys sutinka, kad didžioji dalis bendravimo su Pardavėju vyks elektroniniu būdu. Pardavėjas su Pirkėju susisieks elektroniniu paštu arba pateiks informaciją pranešdamas ją Elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroniniu paštu arba pateikia susisiekdamas telefono numeriu.

  1. DOVANŲ ČEKIO PIRKIMO TAISYKLĖS

10.1.      Dovanų čekį galite įsigyti internetinėje parduotuvėje www.taurusjewels.com arba mūsų salone Etmonų gatvė 4, Vilnius.

10.2.      Dovanų čekiu galima atsiskaityti tik Taurus papuošalų salone Etmonų g. 4, Vilnius, Lietuva.

10.3.      Dovanų čekis turi būti saugomas.

10.4.      Tiek fizinis, tiek elektroninis dovanų čekiui galioja tos pačios taisyklės.

10.5.      Dovanų čekis patvirtina turėtojo teisę naudotis jame nurodyta suma.

10.6.      Pageidaujamai pirkimo sumai viršijus dovanų čekio vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti grynaisiais pinigais, banko kortele arba pavedimu.

10.7.      Dovanų čekio turėtojui įsigijus papuošalų/paslaugų už mažesnę sumą, nei jame nurodyta, likusi suma turėtojui negrąžinama.

10.8.      Dovanų čekis nėra keičiamas į pinigus.

10.9.      Įsigyjant Dovanų čekį sąskaita faktūra neišrašoma.

10.10.    Dovanų čekis nepratęsiamas.

10.11.    Dovanų čekis galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo išrašymo datos.

10.12.    Pirkėjas, įsigydamas Dovanų čekį, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Dovanų čekio įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis.

10.13.    Jei reikalinga papildoma informacija, prašome susisiekite su mumis telefonu +370 614 2133 arba info@taurusjewels.com

PIRKIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI IR GALIOJIMAS

Pasiliekame teisę keisti Pirkimo taisykles. Pranešimas apie jų pakeitimus arba papildymus bus skelbiamas Interneto svetainėje.

Naujos Pirkimo taisyklės įsigalioja 2023-10-11.