Privatumo politika

Suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl gerbiame ir saugome Jūsų privatumą ir asmens duomenis. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jums naudojantis interneto svetaine www.taurusjewels.com (toliau – Interneto svetainė.)

Jeigu naudojatės Interneto svetaine laikysime, kad susipažinote su šioje Privatumo politikoje pateikta informacija ir suteikiate teisę  TAURUS JEWELS / DP Studijai UAB, (toliau – Bendrovė) savo asmens duomenis tvarkyti Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis.

Jeigu nesutinkate su šia Privatumo politika, nesinaudokite Interneto svetaine.

KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Jūsų asmens duomenų, tvarkomų administruojant Interneto svetainę, buveinės adresas  Etmonų g. 4, LT-01305, Vilnius, Lietuva. Juridinio asmens kodas 302585819, PVM mokėtojo kodas LT-100005893819.

Klausimais, susijusiais asmens duomenų tvarkymu,  siūlome kreipti: El. paštu info@taurusjewels.com telefonu: +370 61421433.

IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Daugeliu atvejų Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų. Savo asmens duomenis pateikiate paskyros elektroninėje parduotuvėje registracijos, prekių užsakymo pateikimo ar užklausų, prašymų, skundų pateikimo metu ir kitais būdais. Esant teisiniam pagrindui tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenis taip pat gauname iš mokėjimo paslaugų teikėjų ar kompetentingų institucijų.

KOKIAIS TEISINIU PAGRINDU REMDAMIESI TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais atvejais tvarkome remdamiesi šiais ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamento „Tvarkymo teisėtumas” 6 straipsnio teisiniais pagrindais:

 • vykdydami sutartyje numatytus įsipareigojimus
 • vykdydami teisines prievoles ir teisės aktuose numatytus reikalavimus
 • įgyvendindami savo ar trečiųjų asmenų teisėtą interesą
 • Jūsų sutikimo pagrindu

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME?

 • Paskyros Interneto svetainėje administravimas, prekių užsakymų, grąžinimų vykdymas ir administravimas

Teisinis pagrindas: sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamento „Tvarkymo teisėtumas” 6 straipsnio teisiniais pagrindais

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant kliento pasirinkimus, išsaugotų pirkinių sąrašą ir techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija), parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius būdas ir mokėjimų informacija, vartotojo pasirinkimu – informacija apie buvimo vietą (pvz., šalis, GPS koordinatės, geografiškai apribota teritorija ir kt.). Pageidaujant įsigyti dovanų kortelę taip pat renkame šiuos duomenis:  dovanų kortelės tipas ir dizainas, dovanų kortelės vertė, dovanų kortelės gavimo būdas ir pasveikinimo tekstas. Tais atvejais, kai klientas pageidauja, kad dovanų kortelė būtų išsiųsta jo nurodytu el. pašto adresu, taip pat tvarkome duomenis apie asmens, kuriam skirta dovanų kortelė, elektroninio pašto adresą ir datą, kurią klientas pageidauja išsiųsti dovanų kortelę.

 • Užsakymų pateikimas ir vykdymas neregistruojant paskyros

Teisinis pagrindas: sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamento „Tvarkymo teisėtumas” 6 straipsnio teisiniais pagrindais.

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, mokėjimo už pirkinius būdas ir mokėjimų informacija. Pageidaujant įsigyti dovanų kortelę papildomai tvarkomi tie patys asmens duomenys, kurie nurodyti ir aukščiau esančiame punkte.

 • Priminimų apie prekių krepšelyje esančias neapmokėtas prekes siuntimas

Teisinis pagrindas: mūsų teisėtas interesas tinkamai informuoti klientus apie neapmokėtas prekes krepšelyje ir mūsų klientų teisėtas interesas gauti informaciją apie neapmokėtas prekes krepšelyje (ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamento „Tvarkymo teisėtumas” 6 straipsnio teisiniais pagrindais).

Asmens duomenų kategorijos: elektroninio pašto adresas, informacija apie prekių krepšelyje paliktas neapmokėtas prekes.

 • Identifikavimas

Teisinis pagrindas: mūsų teisėtas interesas tinkamai įsitikinti dėl kliento tapatybės tam, kad prekės būtų perduotos tinkamam asmeniui (ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamento „Tvarkymo teisėtumas” 6 straipsnio teisiniais pagrindais).

Asmens duomenų kategorijos: kliento arba kito prekes atsiimančio asmens vardas, pavardė, kliento telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pirkimo duomenys.

 • Prašymų, skundų, užklausų ir atsiliepimų nagrinėjimas

Teisinis pagrindas ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamento „Tvarkymo teisėtumas” 6 straipsnio teisiniais pagrindais : sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas, teisinių prievolių ir teisės aktuose numatytų reikalavimų vykdymas.

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, kita prašymo, skundo, užklausos ar atsiliepimo turinyje pateikta informacija: įvykis, dėl kurio kreipiamasi, ir su juo susijusios aplinkybės, pridedami dokumentai ir (ar) duomenys.

Kai teikiamas prašymas dėl prekių grąžinimo, prašoma pateikti informaciją apie vardą, pavardę, telefono numerį arba elektroninio pašto adresą, adresą ir prekės grąžinimo priežastį.

 • Naršymo ir patirties Interneto svetainėje pagerinimas, Interneto svetainės ir naudotojų elgesio ir srautų analizė

Teisinis pagrindas: sutikimas (ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamento „Tvarkymo teisėtumas” 6 straipsnio teisiniais pagrindais), išskyrus būtinuosius slapukus.

Asmens duomenų kategorijos: Interneto svetainėje naudojami slapukai. Informacija apie naudojamus slapukus pateikiama skyriuje Slapukų naudojimas.

 • Statistikos ir rinkos tyrimų atlikimas

Teisinis pagrindas: mūsų teisėtas interesas tobulinti ir plėsti paslaugų teikimą (ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamento „Tvarkymo teisėtumas” 6 straipsnio teisiniais pagrindais).

Asmens duomenų kategorijos: gimimo metai, lytis, miestas, informacija apie įsigytas elektroninėje parduotuvėje prekes.

Atlikdami statistikos ir rinkos tyrimus mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Analizės tikslais mes netvarkome Jus individualizuojančios informacijos. Duomenų analizė atliekant statistikos ir rinkos tyrimus leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus. Ši duomenų analizė neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

 • Sukčiavimo prevencija ir teisinių reikalavimų vykdymas

Teisinis pagrindas: mūsų teisėtas interesas apginti, pareikšti ir įgyvendinti teisinius reikalavimus, užkirsti kelią ir (arba) sustabdyti apgaulingą ar nusikalstamą veiklą, surinkti nustatytų pažeidimų įrodymus ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui mūsų paslaugomis (ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamento „Tvarkymo teisėtumas” 6 straipsnio teisiniais pagrindais.)

Asmens duomenų kategorijos: visos asmens duomenų kategorijos, nurodytos šioje Privatumo politikoje.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO TERMINAI

 • Apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų. Kiti pirkimo duomenys saugomi 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.
 • Užsakymų pateikimas ir vykdymas neregistruojant paskyros: apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų. Kiti asmens duomenys bus saugomi 2 metus nuo užsakymo pateikimo dienos.
 • Prašymų, skundų, užklausų ir atsiliepimų nagrinėjimas: 12 mėnesių nuo prašymo, skundo, užklausos ar atsiliepimo pateikimo dienos arba iki įstatymų nustatyto ieškinio senaties termino pabaigos, priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis.
 • Naršymo ir patirties  Interneto svetainėje pagerinimas, Interneto svetainės naudotojų elgesio ir srautų Interneto svetainėje analizė: duomenų tvarkymo terminai pateikiami Slapuku politikoje.
 • Statistikos ir rinkos tyrimų atlikimas: 3 metai.
 • Sukčiavimo prevencija ir teisinių reikalavimų vykdymas: kol vyksta reikalavimo tyrimas, nagrinėjimas ir vykdymas. Jei tyrimo metu pažeidimas nenustatomas, duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo sprendimo nutraukti tyrimą priėmimo dienos. Nustačius pažeidimą, duomenys saugomi 3 (trejus) metus nuo sprendimo nutraukti tyrimą arba iki galutinio teismo sprendimo įvykdymo.

Pasibaigus šioje Privatumo politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname, o Privatumo politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Privatumo politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:
– būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
– esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
– Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
– rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
– esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS IR KOKIAIS ATVEJAIS PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis teikiame tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų Jums teikimą:

 • Programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Įmonėms, teikiančioms pristatymo paslaugas, siekiant pristatyti Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
 • Mokėjimo paslaugų teikėjams;
 • Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms;

Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

 • Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
 • Valstybinėms institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, tvarkomi Europos Sąjungos teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už Europos Sąjungos ribų.

KAS YRA SLAPUKAI IR KAM JIE NAUDOJAMI?

Slapukai – tai maži tekstinių duomenų failai, kurie automatiškai sukuriami Jums naršant mūsų Interneto svetainėje ir yra saugomi Jūsų naudojamame įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame telefone). Slapuke pateikiama anoniminė informacija ir jis siunčiamas iš peržiūrimos svetainės serverio į jūsų kompiuterį arba mobilųjį telefoną. Slapukai gali būti seanso arba nuolatiniai. Seanso slapukai egzistuoja nuo to momento, kai atveriate savo naršyklę, iki tol, kol vėl ją užveriate. Kai užversite naršyklę, šie slapukai bus automatiškai ištrinti. Nuolatinių slapukų galiojimo laikas nustatytas iš anksto, jie lieka Jūsų naršyklėje, kol baigiasi jų galiojimas arba juos pašalinate.

Pagal paskirtį slapukai gali būti skirstomi į būtinuosius, funkcinius, statistikos, rinkodaros ir kitus. Slapukai įrašomi tik tuomet, jeigu Jūs pagrindiniame Interneto svetainės puslapyje esančiame pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus būtinuosius slapukus, kuriems sutikimas nėra būtinas.

Analizės ir kitais tikslais naudojame trečiųjų šalių (pvz., Google Analytic, Facebook) paslaugas. Šiuo atveju prieigą turime tik prie apibendrintų duomenų ir nenaudojame slapukų tam, kad identifikuotume konkretų asmenį, tačiau paslaugų teikėjas ir kitos trečiosios šalys gali turėti prieigą prie jūsų asmens duomenų. Daugiau informacijos apie tai, kaip Google ir kitos trečiosios šalys tvarko jūsų asmens duomenis rasite jų privatumo politikose (Google privatumo politiką rasite čia: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US, informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, vykdomą naudojant Facebook, rasite čia: https://www.facebook.com/policies/cookies). Bet kokiu atveju mes nekontroliuojame Google ir kitų trečiųjų šalių tinklalapių ir neatsakome už jų turinį. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad priimdami trečiųjų šalių slapukus jūs sutinkate su atitinkamų paslaugų teikėjų privatumo politika.

Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus. Daugiau informacijos apie šiuos slapukus ir trečiąsias šalis, kurios gali prieiti prie surinktos informacijos, galite rasti šių trečiųjų šalių slapukų privatumo politikose.

Jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų apie slapuko įjungimą ar atnaujinimą bei kad galėtumėte pasirinkti leidžiamus ar draudžiamus slapukus, juos blokuoti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org. Pakeitus naršyklės programinės įrangos nustatymus, slapukai nebus išsaugomi, tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju galbūt galėsite naudotis ne visomis Interneto svetainės funkcijomis.

KOKIOS YRA DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR KAIP GALITE JAS ĮGYVENDINTI?

 • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

 • Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti ir ištaisyti duomenis pranešę mums el. pašto adresu info@tauusjewels.com

 • Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų paslaugomis.

 • Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Lietuvoje – Valstybinėi duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva; el. pašto adresas: ada@ada.lt

 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad, nutraukus mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis paslaugomis.

 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.

 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs ginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Vis dėlto, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo.

 • Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis Jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Norėdami pasinaudoti aukščiau išvardintomis duomenų subjektų teisėmis, pateikite prašymą raštu info@taurusjewels.com

Siekdami apsaugoti visų savo mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje/pirkimo užsakymo anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, pavardę, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informavę iki pirmo mėnesio pabaigos ir nurodę tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informavę Jus.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI IR GALIOJIMAS

Pasiliekame teisę keisti Privatumo politiką. Pranešimas apie jos pakeitimus arba papildymus bus skelbiamas Interneto svetainėje.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2023-10-11.