Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl gerbiame ir saugome Jūsų privatumą ir asmens duomenis. Šioje Privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Jūsų asmens duomenų, tvarkomų administruojant šią elektroninę svetainę, valdytojas –DP Studija, UAB, buveinės adresas Vytauto g. 59-1, LT-08122 ,Vilnius, Lietuva. Juridinio asmens kodas 302585819, PVM mokėtojo kodas LT-100005893819. Klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu siūlome kreiptis el. paštu info@taurusjewels.com.

IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų. Savo asmens duomenis pateikiate paskyros elektroninėje parduotuvėje prekių užsakymo pateikimo ar užklausų, prašymų, skundų pateikimo metu ir kitais būdais.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME?

Pirkimo duomenų tvarkymas administruojant ir vykdant prekių užsakymus, grąžinant prekes.

Teisinis pagrindas: sutikimas, sutarties vykdymas, teisės aktų reikalavimų vykdymas

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija), parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius būdas ir mokėjimų informacija.

Užsakymų pateikimas ir vykdymas

Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, mokėjimo už pirkinius būdas ir mokėjimų informacija.

Identifikavimas

Teisinis pagrindas: sutikimas

Asmens duomenų kategorijos: kliento arba kito prekes atsiimančio asmens vardas, pavardė, asmens tapatybės dokumento numeris, kliento telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pirkimo duomenys.

Prašymų, skundų, užklausų ir atsiliepimų nagrinėjimas

Teisinis pagrindas: teisės aktų reikalavimų vykdymas

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, kita prašymo, skundo, užklausos ar atsiliepimo turinyje pateikta informacija: įvykis, dėl kurio kreipiamasi, ir su juo susijusios aplinkybės, pridedami dokumentai ir (ar) duomenys.

Kai teikiamas prašymas dėl prekių grąžinimo, prašoma pateikti informaciją apie vardą, pavardę, telefono numerį arba elektroninio pašto adresą, adresą ir prekės grąžinimo priežastį.

Naršymo ir patirties interneto svetainėje pagerinimas, svetainės naudotojų elgesio ir srautų interneto svetainėje analizė

Teisinis pagrindas: sutikimas

Asmens duomenų kategorijos: kliento arba kito prekes atsiimančio asmens vardas, pavardė, asmens tapatybės dokumento numeris, kliento telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pirkimo duomenys.

Statistikos ir rinkos tyrimų atlikimas

Teisinis pagrindas: teisėtas interesas

Asmens duomenų kategorijos: gimimo metai, lytis, miestas, informacija apie įsigytas elektroninėje parduotuvėje prekes.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO TERMINAI

Pirkimo duomenų tvarkymas administruojant ir vykdant prekių užsakymus, grąžinant prekes: Apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų. Kiti pirkimo duomenys saugomi 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

Užsakymų pateikimas ir vykdymas neregistruojant paskyros: apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų.

Prašymų, skundų, užklausų ir atsiliepimų nagrinėjimas: 12 mėnesių nuo prašymo, skundo, užklausos ar atsiliepimo pateikimo dienos arba iki įstatymų nustatyto ieškinio senaties termino pabaigos, priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis.

Naršymo ir patirties interneto svetainėje pagerinimas, svetainės naudotojų elgesio ir srautų interneto svetainėje analizė: duomenys saugomi 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

Statistikos ir rinkos tyrimų atlikimas: duomenys saugomi 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS IR KOKIAIS ATVEJAIS PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis teikiame tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų Jums teikimą:

Programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms;

Įmonėms, teikiančioms pristatymo paslaugas, siekiant pristatyti Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;

Mokėjimo paslaugų teikėjams;

Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms;

Reklamos, žiniasklaidos planavimo, viešųjų ryšių ir renginių organizavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;

Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami;

Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

Valstybinėms institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

KOKIOS YRA DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR KAIP GALITE JAS ĮGYVENDINTI?

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu info@taurusjewels.com.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI IR GALIOJIMAS

Pasiliekame teisę keisti Privatumo politiką. Informacija atnaujinta 2020 11 20.